SAUER 100 CLASSIC XT 9,3X62

Loading...

SAUER 100 CLASSIC XT 9,3X62

SKU: Y5074 Kategorija: Brand:
Kalibar

Dužina cijevi (mm)

Masa (kg)

Loading...

Njemački lovački obrtno-čepni karabin sistema Sauer 100 od pojavljivanja na tržištu privlači pažnju evropskih i američkih lovaca opravdavajući tako reputaciju jedne od najboljih njemačkih pušaka koje pružaju i vrijede više nego što koštaju. Radi se o  karabinima srednjeg cjenovnog razreda čijom kupovinom se dobijaju iste ili približne performanse daleko skupljih modela. U ovoj kategoriji Sauer 100 zapravo je postao etalon i to ne bez razloga – koncept karabina Sauer 100 kopirao je čak i čuveni Mauser na modelu M18.

Sa uvođenjem karabina Sauer 100 njemački proizvođač J. P. Sauer und Sohn GmbH (Sauer & Sohn) iz grada Isni im Algoj (u kojem je smješten i Blaser) postigao je pun pogodak.

Kada se karabin sistema Sauer 100 uzme u ruke prvo što pada u oči je kvalitetna i precizna izrada zatvarača i sanduka, sa minimalnim tolerancijama. Zatvarač ima glavu sa tri zabravljujuća brijega i otvara se pod uglom od 60 stepeni što je rješenje koje dozvoljava montiranje optike širokog tubusa.

Sistem izbacivača na glavi zatvarača karabina Sauer 100 je dvostruki i čine ga dva klipa pod oprugom u AR15 stilu smještena na čelu glave zatvarača, nasuprot izvlakaču. Takvi dvostruki sistem izbacivača vrši konstantan pritisak na dance čaure koja će, jednom kada se oslobodi put kroz otvor za izbacivanje, biti izbačena pod kontrolisanim plitkim uglom. Izvlakač se u otvorenom položaju zatvarača nalazi tačno u otvoru za izbacivanje čaura. Opisana kombinacija obezbjeđuje sigurno ozbacivanje čaura čak i kod dugih magnum kalibara i kada je optika montirana nisko na sanduku.

Kočnica je smještena sa zadnje desne strane iza ručice zatvarača i ima tri pozicije (trostepena je). U zadnjoj poziciji krilca kočnice  zatvarač i obarač su blokirani. Srednja pozicija krilca kočnice omogućava otvaranje zatvarača ali je obarač i dalje blokiran. Krajnja prednja pozicija krilca kočnice omogućava otvaranje vatre.

Sauer je na modelu 100 beding riješio ugradnjom jednog precizno obrađenog aluminijumskog bloka u kundak. Taj epoksidnom smolom fiksirani element korespondira sa odgovarajućim žlijebom sa donje prednje strane cilindričnog sanduka, odmah iza zavrtnja kojim su spojeni sanduk i kundak. Zavrtanj prolazi kroz blok. Rješenje je nazvano Ever-Rest.

Bifilarni okvir na karabinu Sauer 100 ima standardni kapacitet od pet metaka ili četiri kod magnum kalibara a zahvaljujući konstrukciji utapa se u siluetu sanduka puške.

Podesivi single-stage obarač karabina Sauer 100 ima ujednačen hod do i nakon okidanja. Moguće je podesiti silu okidanja od 0,9 do 1,9 kg. Okidanje je odsječno sa malo praznog hoda.

Ono što je veoma važno podvući je da se cijevi za firme Sauer, Blaser i Mauser izrađuju prema istim specifikacijama i na istom mjestu. Sve cijevi izrađene su postupkom hladnog kovanja i imaju fabrički garantovanu preciznost od 1 MOA za tri hica na 100 metara.

Da bi osigurao preciznost od 1 MOA Sauer je vodio računa da svaka  slobodno plivajuća cijev ima precizno obrađenu takmičarsku krunu i takmičarski korak uvijanja za svaki od ponuđenih kalibara.

Kalibar

Dužina cijevi (mm)

Masa (kg)

Scroll to Top