BLASER R8 PRO. SUC. WALNUT LEATHER .30-06 SPRINGFIELD (Y6057)

Loading...

BLASER R8 PRO. SUC. WALNUT LEATHER .30-06 SPRINGFIELD (Y6057)

SKU: Y6057 Kategorija: Brand:

Loading...

Model Blaser R8 Professional Success Walnut Leather ima orahov kundak sa pištoljskim rukohvatom i otvorom za palac. Na kundaku se nalaze impregnirani izmjenjivi kožni umeci koji sprečavaju proklizavanje.

Godine 1957. njemački oružar Horst Blaser osnovao je firmu u gradu Isni im Algoj u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden – Virtenberg i predstavio prvi proizvod – bio je to kvalitetni driling „Diplomat“ čije su cijevi i većina dijelova izrađeni u čuvenom austrijskom Ferlahu.

Poslije tog modela i nekoliko  jednometnih prelamajućih kip lauf karabina kao i lovačkog karabina sa jakim topovskim blok zatvaračem BL 820, Horst 1983. konstruiše karabin obrtnočepne akcije sa kratkim teleskopskim zatvaračem SR 830.

Krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog vijeka, dva stručnjaka, iskusni lovac i balističar Gerhard Blenk i šef istraživanja i razvoja pri Blazeru Majnrad Ceh, uz pomoć tada ultramodernog kompjuterskog programa CAD, započinju opsežan rad na potpuno novoj konstrukciji lovačkog karabina.

Rezultat toga rada je širom svijeta poznati karabin direktne akcije Blaser R93 koji je predstavljen 1993. godine i smatra se rodonačelnikom svih modernih lovačkih karabina direktne akcije.

Suština sistema R93 je sljedeća: povlačenjem ručice dvodijelnog teleskopskog zatvarača blagom kretnjom unazad, dolazi do rotiranja osovine ručice i skupljanja (uvlačenja) bravećih zuba na radijalnim segmentima iza cilindrične glave zatvarača a time i do njegovog  odbravljivanja. Sklop teleskopskog zatvarača kreće se uz pomoć dvije šine koje ulaze u odgovarajuće kanale u usadniku. Vraćanjem zatvarača u prednji položaj, poprečno postavljena osovina ručice rotira čime se inicira razmicanje radijalnih zabravljujućih elementa a njihovi zubi zalaze u odgovarajuća ležišta u cijevi – time je ostvareno bravljenje.

Radijalno postavljeni braveći segmenti zapravo su lisnate opruge (čitav taj element podsjeća na steznu čauru čiji se kraci ne skupljaju, već razmiču), dio su prstena koji rotiranjem ručice bregasta osovina gura naprijed a segmenti razmicanje započinju klizeći po konusnoj površini zadnjeg dijela glave zatvarača. Glava zatvarača dakle ne rotira.  R93 dodatno bravi donjim dijelom sklopa teleskopskog zatvarača koji se zaključava u sanduk.

Novi karabin direktne akcije Blaser R8 predstavljen je 2010. godine i  bitno se razlikuje od prethodnog R93 po obliku bravećih segmenata i glave zatvarača te po još nekim dijelovima sklopa dvodijelnog teleskopskog zatvarača što za posljedicu ima nemogućnost ugradnje cijevi sa R93 na R8.

Naime, kod R8 se između obuhvatnog zabravljujućeg elementa sa 14 radijalnih segmenata za bravljenje i tijela zatvarača nalazi jedan cjevasti element čijim se pomicanjem naprijed, a što se ostvaruje angažovanjem ručice zatvarača, segmenti razmiču i čvršće i sigurnije brave u cijev.

Takođe, kod R8 okvir i obarač sa štitnikom su jedinstven demnontažni sklop čime je smanjena ukupna dužina oružja jer je obarač ispod dna okvira.

Karabini Blaser R8 su kvalitetno izrađeni, precizni i ergonomski sjajno riješeni sa mogućnošću izmjene kalibra montiranjem odgovarajućih glava zatvarača i cijevi.

Većina ozbiljnih proizvođača danas ugrađuju bezbjednosne udarne mehanizme sa ručnim napinjanjem na lovačke karabine što je karakteristika Blasera, koji svoje i inače skupe puške nudi u više cjenovnih razreda. Vojno-policijski snajperski model R93 Tactical nalazi se u naoružanju više od 12 zemalja.

Kalibar

Scroll to Top