Boginja lova iz ruskih stepa

Asortiman lovačkih sačmarica poznatog ruskog proizvođača Baikal pokriva sve tipove – jednocijevne, dvocijevne, bokerice ili položare, pumparice kao i poluautomatske sačmarice. Baikal takođe proizvodi solidne ožlijebljene jednometke, ekspres bok ili položene dvokuglare kao i kombinovane puške. Poput svih velikih svjetskih proizvođača sportskog oružja i Baikal koristi provjerene vrhunske čelike, najsavremenije mašine i tehnološke procese, tako da su svi njihovi proizvodi robusni i dugovječni. Međutim, presudan adut ih posebno izdvaja na tržištu – Baikal oružje odavno je prepoznato kroz činjenicu da donosi više kvaliteta od cijene koštanja u poređenju sa ostalim brendovima.To je suština i ruske dvokuglare Baikal MP221 Artemida, namijenjene lovcima starog kova, onima koji više cijene viteške tradicionalne dvokuglare sa položenim cijevima od obrtno-čepnih karabina. Inženjeri firme Baikal dvokuglaru MP-221 Artemida bazirali su na sačmarici položenih cijevi IŽ MP-43 sa kojom dijeli identično bravljenje preko dva donja “Purdey” ključa. 

Uvodeći Artemidu (Artemida je u antičkoj mitologiji boginja lova, divljine i zaštitnica divljači) ruski proizvođač izašao je u susret kupcima plićeg džepa koji žele nabaviti klasičnu bok dvokuglaru prelamaču, ali po daleko prihvatljivijoj cijeni u poređenju sa na primjer modelima njemačke kuće Heym.  Artemida, za razliku od skupocjenih austrijskih i njemačkih modela, kombinuje tradicionalnu konstrukciju i položene cijevi sa primjenom jednostavnog ali inovativnog regulacionog mehanizma za usaglašavanje cijevi odnosno rektifikaciju mehaničkih nišana. Ovaj patentirani mehanizam omogućava upucavanje i fino podešavanje tačke pogotka za različite tipove i laboracije municije. 

Patentirani sistem za upucavanje i fino podešavanje tačke pogotka

Naime, fabričko upucavanje kombinovanih pušaka i dvokuglara je skup i dug posao koji najčešće obavljaju visokokvalifikovani, najiskusniji majstori. Baikal je maksimalno uprostio i pojeftinio proizvodnju i cijenu koštanja dvokuglare Artemida predviđevši da prema želji, uz pomoć pomenutog sklopa za podešavanje, oružje upuca sam kupac.

Dvokuglara Artemida posjeduje podesive klasične otvorene nišane kao i naročiti regulacioni zavrtanj lociran između cijevi sa donje strane čijim se angažovanjem prema datom uputstvu pogoci obje cijevi usaglašavaju tojest dovode u istu tačku na željenom dometu sa izabranom laboracijom municije. Predviđeno je da se podešavanje izvodi u tri tačke: mušica je podesiva po visini, zadnji nišan po pravcu dok se regulacionim mehanizmom pomjera desna cijev.

Mušica se po visini podešava odvrtanjem uz pomoć podesnih kliješta. Zadnji nišan se po pravcu podešava predviđenim zavrtnjem. Tačka pogotka desne cijevi podešava se angažovanjem regulacionog “točkića” smještenog ispred pređice za remnik sa donje strane što se obavlja podesnim alatom.Premda je regulator tačke pogotka uveden radi pojefitnjenja i pojednostavljenja proizvodnje, u praksi se ovo rješenje pokazalo kao rubustno i pouzdano. Jedan broj domaćih lovaca, koji love dvokuglarom Artemida, žale se na nepreciznost a prilikom pucanja drugog metka pomjeraju tačku nišanjenja na taj način ispravljajući fabričku neusaglašenost cijevi. Ali za ovako nešto nema potrebe – dovoljno je odvojiti malo vremena i regulatorom podesiti cijevi u saglasju sa vrstom municije kojom se lovi.

Dužina cijevi “Artemide” iznosi 600 mm, a kalibri su: .308 W, .30-06 S i .45-70 Government. Masa puške kreće se od 3,3 do 3,5 kg. Puška koju smo imali u rukama bila je u kalibru .30-06. Sa otvorenim mehaničkim nišanima, na udaljenosti od 50 metara, bez ikakvih problema je moguće postići grupe od 10 centimetara sa municijom Fiocchi .30-06 FN (Freccia Nera – crna strela) mase 180 grena (11,7 grama).

Kundak i potkundak izrađeni su od bukovine (mada postoji i orahovina kao opcija) i finiširani uljem. Čekiranje polupištoljskog rukohvata i potkundaka je izvedeno sasvim zadovoljavajuće, čak i bolje nego što biste očekivali od oružja ovog cjenovnog ranga, tako da je hvat čvrst i udoban. Premda nekim lovcima neće odgovarati dužina kundaka (pritužbe se uglavnom odnose na kratak kundak što za posljedicu ima nešto jači trzaj) puška uz malo privikavanja prirodno i lako naliježe u zgib ramena. Problem kratkog kundaka se lako rješava montiranjem dužeg potkova/amortizera.

Tehnički podaci:

Dužina cijevi: 60cm

Kalibri: .308 W, .30-06 S i .45-70 Government

Obarači: dva

Masa: 3,3 do 3,5 kg.

Piše: Draško Dragosavljević

Scroll to Top