1
Yes
None
1
20
Unesite pojam...
/en/store/
Thumbnail

Kategorije

Osobine

Proizvođač:

Kalibar (mm):

Kapacitet:

150 products«1 od 8»
M07
Šifra: Y0120
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 650
M70 8x57JS
Šifra: Y0001
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 8x57JS
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 30-06
Šifra: Y0002
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 7x64
Šifra: Y0003
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7x64
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 243W
Šifra: Y0005
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 243W
Kapacitet: 4+1
Dužina cijevi (mm): 600
M85 223R
Šifra: Y0006
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 223R
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 510
M70 30-06 Battue
Šifra: Y0009
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 7RM
Šifra: Y0017
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7RM
Kapacitet: 3+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 308W
Šifra: Y0044
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 3+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 PS 308W Polymer
Šifra: Y0044P
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 4+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 8x57JS Polymer no sights
Šifra: Y0001PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 8x57JS
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 30-06 Polymer no sights
Šifra: Y0002PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 7x64 Polymer no sights
Šifra: Y0003PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7x64
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 308W Polymer no sights
Šifra: Y0044PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 4+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 8x57 polymer
Šifra: X0001PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 8x57JS
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 30-06 Polymer
Šifra: Y0002P
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 7x64 Polymer
Šifra: Y0003P
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7x64
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
PAP 7,62x39 Polymer
Šifra: Y4054
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7, 62x39
Kapacitet: 10
Dužina cijevi (mm): 415
M2010 308W Polymer
Šifra: Y0121
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 10
Dužina cijevi (mm): 500
SXR VULCAN 30-06
Šifra: Y0084
Proizvođač: winchester
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 4+1
Dužina cijevi (mm): 470
150 products«1 od 8»
150 products«1 od 8»
M07

Lovački karabin M07 Match je zasnovan na popularnom Mauzer mehanizmu, koji u kombinaciji sa teškom cevi garantuje ekstremno visoku preciznost.

Osnova ovo lovačkog karabina je model M808.

Lovački karabin M07 Match je opremljen kundakom promenljive geometrije (promenljiva dužina i visina), koja omogućava svakom strelcu da prilagodi karabin svojim ergonomskim zahtevima.

Sanduk oružja je poligonalnog oblika i ima Pikatini šinu (oba dela su napravljena iz jednog komada čelika).

Podesive, skidajuće nožice, vezuju se za osovinicu, smeštenu na prednjoj strani kundaka.

Šifra: Y0120
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 650
M70 8x57JS

Lovački karabin sa originalnim Mauzer sistemom bravljenja. Cev je izrađena od hrom-vanadijum čelika, metodom hladnog kovanja, što  garantuje visoku preciznost, postojanu tačnost i dugotrajnost.

Kundak lovačkog karabina M70 se izrađuje od kvalitetnog biranog orahovog drveta.  Oblici kundaka za koje korisnik može da se opredeli su:  Svinjska leđa i Monte Carlo.  Potkov kundaka se izrađuje od gume, a zaštitnik vrata kundaka se izrađuje od orahovog drveta.

Lovački karabin M70 je bezbedno oružje kod koga se kočnicom polužnog tipa vrši blokiranje sistema za okidanje.

Metalne pređice obezbeđuju sigurno kačenje remnika.

Korisnik se pri nabavci lovačkog karabina može opredeliti za jedan od tipova mehanizma za okidanje:

 • Sa jednom obaračom
 • Sa jednom obaračom DAT  (mogućnost predokidanja potiskivanjem obarače unapred, nakon čega je sila okidanja mala)
 • Sa dve obarače (mogućnost predokidanja jednom obaračom, nakon čega je sila okidanja na drugoj obarači mala)

Na sanduku karabina izrađena su 4 navoja, u koje su uvijeni zaštitni zavrtnjevi. Navoji su namenjeni za vezu postolja optičkih sprava koja se opciono ugrađuju.

Lovački karabin je opremljen mehaničkim nišanima: zadnji-otvorenog tipa; prednji-mušica sa zaštitnikom.

Standardna površinska zaštita metalnih delova ostvaruje se bruniranjem, dok se drveni delovi nauljuju i politiraju.

Šifra: Y0001
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 8x57JS
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 30-06

Lovački karabin sa originalnim Mauzer sistemom bravljenja. Cev je izrađena od hrom-vanadijum čelika, metodom hladnog kovanja, što  garantuje visoku preciznost, postojanu tačnost i dugotrajnost.

Kundak lovačkog karabina M70 se izrađuje od kvalitetnog biranog orahovog drveta.  Oblici kundaka za koje korisnik može da se opredeli su:  Svinjska leđa i Monte Carlo.  Potkov kundaka se izrađuje od gume, a zaštitnik vrata kundaka se izrađuje od orahovog drveta.

Lovački karabin M70 je bezbedno oružje kod koga se kočnicom polužnog tipa vrši blokiranje sistema za okidanje.

Metalne pređice obezbeđuju sigurno kačenje remnika.

Korisnik se pri nabavci lovačkog karabina može opredeliti za jedan od tipova mehanizma za okidanje:

 • Sa jednom obaračom
 • Sa jednom obaračom DAT  (mogućnost predokidanja potiskivanjem obarače unapred, nakon čega je sila okidanja mala)
 • Sa dve obarače (mogućnost predokidanja jednom obaračom, nakon čega je sila okidanja na drugoj obarači mala)

Na sanduku karabina izrađena su 4 navoja, u koje su uvijeni zaštitni zavrtnjevi. Navoji su namenjeni za vezu postolja optičkih sprava koja se opciono ugrađuju.

Lovački karabin je opremljen mehaničkim nišanima: zadnji-otvorenog tipa; prednji-mušica sa zaštitnikom.

Standardna površinska zaštita metalnih delova ostvaruje se bruniranjem, dok se drveni delovi nauljuju i poliraju.

Šifra: Y0002
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 7x64

Lovački karabin sa originalnim Mauzer sistemom bravljenja. Cev je izrađena od hrom-vanadijum čelika, metodom hladnog kovanja, što  garantuje visoku preciznost, postojanu tačnost i dugotrajnost.

Kundak lovačkog karabina M70 se izrađuje od kvalitetnog biranog orahovog drveta.  Oblici kundaka za koje korisnik može da se opredeli su:  Svinjska leđa i Monte Carlo.  Potkov kundaka se izrađuje od gume, a zaštitnik vrata kundaka se izrađuje od orahovog drveta.

Lovački karabin M70 je bezbedno oružje kod koga se kočnicom polužnog tipa vrši blokiranje sistema za okidanje.

Metalne pređice obezbeđuju sigurno kačenje remnika.

Korisnik se pri nabavci lovačkog karabina može opredeliti za jedan od tipova mehanizma za okidanje:

 • Sa jednom obaračom
 • Sa jednom obaračom DAT  (mogućnost predokidanja potiskivanjem obarače unapred, nakon čega je sila okidanja mala)
 • Sa dve obarače (mogućnost predokidanja jednom obaračom, nakon čega je sila okidanja na drugoj obarači mala)

Na sanduku karabina izrađena su 4 navoja, u koje su uvijeni zaštitni zavrtnjevi. Navoji su namenjeni za vezu postolja optičkih sprava koja se opciono ugrađuju.

Lovački karabin je opremljen mehaničkim nišanima: zadnji-otvorenog tipa; prednji-mušica sa zaštitnikom.

Standardna površinska zaštita metalnih delova ostvaruje se bruniranjem, dok se drveni delovi nauljuju i poliraju.

Šifra: Y0003
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7x64
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 243W

Lovački karabin sa originalnim Mauzer sistemom bravljenja. Cev je izrađena od hrom-vanadijum čelika, metodom hladnog kovanja, što  garantuje visoku preciznost, postojanu tačnost i dugotrajnost.

Kundak lovačkog karabina M70 se izrađuje od kvalitetnog biranog orahovog drveta.  Oblici kundaka za koje korisnik može da se opredeli su:  Svinjska leđa i Monte Carlo.  Potkov kundaka se izrađuje od gume, a zaštitnik vrata kundaka se izrađuje od orahovog drveta.

Lovački karabin M70 je bezbedno oružje kod koga se kočnicom polužnog tipa vrši blokiranje sistema za okidanje.

Metalne pređice obezbeđuju sigurno kačenje remnika.

Korisnik se pri nabavci lovačkog karabina može opredeliti za jedan od tipova mehanizma za okidanje:

 • Sa jednom obaračom
 • Sa jednom obaračom DAT  (mogućnost predokidanja potiskivanjem obarače unapred, nakon čega je sila okidanja mala)
 • Sa dve obarače (mogućnost predokidanja jednom obaračom, nakon čega je sila okidanja na drugoj obarači mala)

Na sanduku karabina izrađena su 4 navoja, u koje su uvijeni zaštitni zavrtnjevi. Navoji su namenjeni za vezu postolja optičkih sprava koja se opciono ugrađuju.

Lovački karabin je opremljen mehaničkim nišanima: zadnji-otvorenog tipa; prednji-mušica sa zaštitnikom.

Standardna površinska zaštita metalnih delova ostvaruje se bruniranjem, dok se drveni delovi nauljuju i poliraju.

Šifra: Y0005
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 243W
Kapacitet: 4+1
Dužina cijevi (mm): 600
M85 223R

Lovački karabin M85 je utemeljen na tradicionalnom konceptu sistema bravljenja koji Zastava primenjuje kod modela lovačkih karabina repetirnog tipa. Mini MAUSER je opšte prihvaćen naziv za lovačke karabine koji koriste municiju manje energije, a zadržali su fundamentalne principe funkcionisanja vojničke puške iz 1898. Zastava je pionir u formiranju ovog koncepta a novim odgovorima na estetsko-ergonomske zahteve korisnika konstantno diktira tempo u razvojno-tržišnoj utakmici.

Cev karabina se izrađuje od hrom-vanadijum čelika, metodom hladnog kovanja. U višedeceniskoj eksploataciji  oružje je zadržalo primat u postojanoj tačnosti i trajnost cevi, tako da je metod  izrade cevi opravdan iako zahteva robusnu specijalnu opremu uz dugo vreme izrade.

Kundak lovačkog karabina se izrađuje od kvalitetnog biranog orahovog drveta.  Oblici kundaka za koje korisnik može da se opredeli su:  Pig back i Monte Carlo.  Potkov kundaka se izrađuje od gume, a zaštitnik vrata kundaka se izrađuje od orahovog drveta.

Lovački karabin LK M85  je bezbedno oružje kod koga se kočnicom polužnog tipa vrši blokiranje sistema za okidanje.

Metalne pređice obezbeđuju sigurno kačenje remnika.

Tipovi mehanizma za okidanje koji se ugrađuju:

 • sa jednom obaračom
 • sa jednom obaračom DAT

Na sanduku karabina izrađeni su navoji za vezu postolja optičkih sprava (koja se opciono ugrađuju).

Lovački karabin je opremljen mehaničkim nišanima.

Lovački karabin M85 u kalibru .22HORNET  odlikuje hranjenje iz odvojivog magacina.

Standardna površinska zaštita metalnih delova ostvaruje se bruniranjem, dok se drveni delovi, nauljuju i poliraju.

Šifra: Y0006
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 223R
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 510
M70 30-06 Battue

Lovački karabin M70 Battue je varijanta modela M70 Standard kod koga je ugrađen ekspres nišan – nišan za brzo navođenje oružja na cilj. Sve ostale karakteristike i opcije (tipovi kundaka, tipovi mehanizama), izuzev tipa mehaničkog nišana, identične su karakteristikama i opcijama Lovačkog karabina M70 Standard.

Šifra: Y0009
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 7RM

Lovački karabin sa originalnim Mauzer sistemom bravljenja. Cev je izrađena od hrom-vanadijum čelika, metodom hladnog kovanja, što  garantuje visoku preciznost, postojanu tačnost i dugotrajnost.

Kundak lovačkog karabina M70 se izrađuje od kvalitetnog biranog orahovog drveta.  Oblici kundaka za koje korisnik može da se opredeli su:  Svinjska leđa i Monte Carlo.  Potkov kundaka se izrađuje od gume, a zaštitnik vrata kundaka se izrađuje od orahovog drveta.

Lovački karabin M70 je bezbedno oružje kod koga se kočnicom polužnog tipa vrši blokiranje sistema za okidanje.

Metalne pređice obezbeđuju sigurno kačenje remnika.

Korisnik se pri nabavci lovačkog karabina može opredeliti za jedan od tipova mehanizma za okidanje:

 • Sa jednom obaračom
 • Sa jednom obaračom DAT  (mogućnost predokidanja potiskivanjem obarače unapred, nakon čega je sila okidanja mala)
 • Sa dve obarače (mogućnost predokidanja jednom obaračom, nakon čega je sila okidanja na drugoj obarači mala)

Na sanduku karabina izrađena su 4 navoja, u koje su uvijeni zaštitni zavrtnjevi. Navoji su namenjeni za vezu postolja optičkih sprava koja se opciono ugrađuju.

Lovački karabin je opremljen mehaničkim nišanima: zadnji-otvorenog tipa; prednji-mušica sa zaštitnikom.

Standardna površinska zaštita metalnih delova ostvaruje se bruniranjem, dok se drveni delovi nauljuju i poliraju.

Šifra: Y0017
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7RM
Kapacitet: 3+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 308W

Lovački karabin sa originalnim Mauzer sistemom bravljenja. Cev je izrađena od hrom-vanadijum čelika, metodom hladnog kovanja, što  garantuje visoku preciznost, postojanu tačnost i dugotrajnost.

Kundak lovačkog karabina M70 se izrađuje od kvalitetnog biranog orahovog drveta.  Oblici kundaka za koje korisnik može da se opredeli su:  Svinjska leđa i Monte Carlo.  Potkov kundaka se izrađuje od gume, a zaštitnik vrata kundaka se izrađuje od orahovog drveta.

Lovački karabin M70 je bezbedno oružje kod koga se kočnicom polužnog tipa vrši blokiranje sistema za okidanje.

Metalne pređice obezbeđuju sigurno kačenje remnika.

Korisnik se pri nabavci lovačkog karabina može opredeliti za jedan od tipova mehanizma za okidanje:

 • Sa jednom obaračom
 • Sa jednom obaračom DAT  (mogućnost predokidanja potiskivanjem obarače unapred, nakon čega je sila okidanja mala)
 • Sa dve obarače (mogućnost predokidanja jednom obaračom, nakon čega je sila okidanja na drugoj obarači mala)

Na sanduku karabina izrađena su 4 navoja, u koje su uvijeni zaštitni zavrtnjevi. Navoji su namenjeni za vezu postolja optičkih sprava koja se opciono ugrađuju.

Lovački karabin je opremljen mehaničkim nišanima: zadnji-otvorenog tipa; prednji-mušica sa zaštitnikom.

Standardna površinska zaštita metalnih delova ostvaruje se bruniranjem, dok se drveni delovi nauljuju i poliraju.

Šifra: Y0044
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 3+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 PS 308W Polymer

Lovački karabin sa originalnim Mauzer sistemom bravljenja. Cev je izrađena od hrom-vanadijum čelika, metodom hladnog kovanja, što  garantuje visoku preciznost, postojanu tačnost i dugotrajnost.

Kundak lovačkog karabina M70 se izrađuje od kvalitetnog biranog orahovog drveta.  Oblici kundaka za koje korisnik može da se opredeli su:  Svinjska leđa i Monte Carlo.  Potkov kundaka se izrađuje od gume, a zaštitnik vrata kundaka se izrađuje od orahovog drveta.

Lovački karabin M70 je bezbedno oružje kod koga se kočnicom polužnog tipa vrši blokiranje sistema za okidanje.

Metalne pređice obezbeđuju sigurno kačenje remnika.

Korisnik se pri nabavci lovačkog karabina može opredeliti za jedan od tipova mehanizma za okidanje:

 • Sa jednom obaračom
 • Sa jednom obaračom DAT  (mogućnost predokidanja potiskivanjem obarače unapred, nakon čega je sila okidanja mala)
 • Sa dve obarače (mogućnost predokidanja jednom obaračom, nakon čega je sila okidanja na drugoj obarači mala)

Na sanduku karabina izrađena su 4 navoja, u koje su uvijeni zaštitni zavrtnjevi. Navoji su namenjeni za vezu postolja optičkih sprava koja se opciono ugrađuju.

Lovački karabin je opremljen mehaničkim nišanima: zadnji-otvorenog tipa; prednji-mušica sa zaštitnikom.

Standardna površinska zaštita metalnih delova ostvaruje se bruniranjem, dok se drveni delovi nauljuju i poliraju.

Šifra: Y0044P
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 4+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 8x57JS Polymer no sights

Lovački karabin M70PSS prestavlja sklop:

 • ocevljenog mehanizma modela Lovačkog karabina  M70 Standard, izrađenog od nerđajućeg čelika i
 • modernog kundaka, izrađenog od kvalitetnog polimera

Nerđajući čelik i polimer protkan staklenim vlaknima garantuju ovom oružju dugu trajnost, visoku preciznost i veliku tačnost.

Odrzavanje ovog oružja je ekstremno jednostavno i tom performansaom nameće se korisnicima koji puno vremena posvećuju lovu ili sportu.

Šifra: Y0001PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 8x57JS
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 30-06 Polymer no sights

Lovački karabin M70PSS prestavlja sklop:

 • ocevljenog mehanizma modela Lovačkog karabina  M70 Standard, izrađenog od nerđajućeg čelika i
 • modernog kundaka, izrađenog od kvalitetnog polimera

Nerđajući čelik i polimer protkan staklenim vlaknima garantuju ovom oružju dugu trajnost, visoku preciznost i veliku tačnost.

Odrzavanje ovog oružja je ekstremno jednostavno i tom performansaom nameće se korisnicima koji puno vremena posvećuju lovu ili sportu.

Šifra: Y0002PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 7x64 Polymer no sights

Lovački karabin M70PSS prestavlja sklop:

 • ocevljenog mehanizma modela Lovačkog karabina  M70 Standard, izrađenog od nerđajućeg čelika i
 • modernog kundaka, izrađenog od kvalitetnog polimera

Nerđajući čelik i polimer protkan staklenim vlaknima garantuju ovom oružju dugu trajnost, visoku preciznost i veliku tačnost.

Odrzavanje ovog oružja je ekstremno jednostavno i tom performansaom nameće se korisnicima koji puno vremena posvećuju lovu ili sportu.

Šifra: Y0003PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7x64
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 308W Polymer no sights

Lovački karabin M70PSS prestavlja sklop:

 • ocevljenog mehanizma modela Lovačkog karabina  M70 Standard, izrađenog od nerđajućeg čelika i
 • modernog kundaka, izrađenog od kvalitetnog polimera

Nerđajući čelik i polimer protkan staklenim vlaknima garantuju ovom oružju dugu trajnost, visoku preciznost i veliku tačnost.

Odrzavanje ovog oružja je ekstremno jednostavno i tom performansaom nameće se korisnicima koji puno vremena posvećuju lovu ili sportu.

Šifra: Y0044PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 4+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 8x57 polymer

Lovački karabin M70PS prestavlja sklop:

 • ocevljenog mehanizma modela Lovačkog karabina  M70  Standard i
 • modernog kundaka izrađenog oo kvalitetnog polimera

Odrzavanje ovog oruža je lako i jdenostavno. Njegov sportski izgled popularan je kod mlađe populacije.

Šifra: X0001PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 8x57JS
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 30-06 Polymer

Lovački karabin M70PS prestavlja sklop:

 • ocevljenog mehanizma modela Lovačkog karabina  M70  Standard i
 • modernog kundaka izrađenog oo kvalitetnog polimera

Odrzavanje ovog oruža je lako i jdenostavno. Njegov sportski izgled popularan je kod mlađe populacije.

Šifra: Y0002P
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 7x64 Polymer

Lovački karabin M70PS prestavlja sklop:

 • ocevljenog mehanizma modela Lovačkog karabina  M70  Standard i
 • modernog kundaka izrađenog oo kvalitetnog polimera

Odrzavanje ovog oruža je lako i jdenostavno. Njegov sportski izgled popularan je kod mlađe populacije.

Šifra: Y0003P
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7x64
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
PAP 7,62x39 Polymer

Veliki broj ispaljenih metaka u kratkom vremenskom intervalu, a bez prekidanja u nišamnjenju, je  osnovna prednost poluautomatskog karabina.

Kalašnjikov sistem, najpopularniji princip funkcionisanja poluautomatskog i automatskog oružja, primenjen je kod Zastavinog  poluautomatskog lovačkog karabina PAP.

Poluautomatski lovački karabin PAP odlikuje funkcionalnost u svim terenskim i klimatskim uslovima.

PAP ima pouzdan i bezbedan tip mehanizma za okidanje.

PAP ima polimerski kundak, sa dobrim ergonomskim rešenjima i odlično je izbalansiran, što rezultira malim trzajem, malom masom i vrlo velikom kompaktnošću.

Hladno kovanje je tehnologija izrade cevi.

Jedinačna poluautomatska paljba je načini na koji se može dejstvovati iz ovog oružja.

Bezbednosni automatski sistem  poluautomatskog lovačkog karabina onemogućava opaljenje pre nego što je došlo do zabravljenja.

Punjenje  PAP vrši se iz odvojivog, jednorednog, polimerskog magacina (okvira).

Prednji i zadnji mehanički nišani: zadnji – preklapajući podesivi; prednji – mušica-podesiva.

PAP ima ugrađeno postolje optičkog nišana, a komplet može da sadrži nosač optičkog nišana i optički nišan.

Poluautomatski lovački karabin PAP je nastao modifikacijom Automatske puške M70. Činjenica da je bazno oružje proizvedeno u nekoliko stotina hiljada jedinica, da je oficijalno oružje mnogih armija sveta, dovoljno govori o prednostima i oravdanosti nabavle sportsko lovačke varijante – PAP.

Šifra: Y4054
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7, 62x39
Kapacitet: 10
Dužina cijevi (mm): 415
M2010 308W Polymer

Poluautomatski lovački karabin M2010 je nastao modifikacijom vojnih pušaka. Činjenica da je bazno oružje proizvedeno u nekoliko stotina hiljada jedinica, da je oficijalno oružje mnogih armija sveta, dovoljno govori o prednostima i oravdanosti nabavke sportsko lovačke varijante.

Kalašnjikov sistem, najpopularniji princip funkcionisanja poluautomatskog i automatskog oružja, primenjen je kod Zastavinog  poluautomatskog lovačkog karabina M2010.

Poluautomatski lovački karabin M2010 odlikuje funkcionalnost u svim terenskim i klimatskim uslovima.

Poluautomatski lovački karabin M2010 ima pouzdan i bezbedan tip mehanizma za okidanje.

Poluautomatski lovački karabin M2010 ima polimerski kundak, sa dobrim ergonomskim rešenjima i odlično je izbalansiran, što rezultira malim trzajem, malom masom i vrlo velikom kompaktnošću.

Hladno kovanje je tehnologija izrade cevi.

Jedinačna poluautomatska paljba je način na koji se može dejstvovati iz ovog oružja.

Bezbednosni automatski sistem  poluautomatskog lovačkog karabina onemogućava opaljenje pre nego što je došlo do zabravljenja.

Punjenje  M2010 vrši se iz odvojivog, polimerskog magacina (okvira).

Prednji i zadnji mehanički nišani: zadnji – preklapajući podesivi; prednji – mušica-podesiva.

Poluautomatski lovački karabin M2010 ima ugrađeno postolje optičkog nišana, a komplet može da sadrži nosač optičkog nišana i optički nišan.

Šifra: Y0121
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 10
Dužina cijevi (mm): 500
SXR VULCAN 30-06

Revolucija u svijetu lova. SXR Vulkan napravljen je u pet poznatih kalibara: 270 WSM, 30-06 Sprg, 300 Win. Mag., 7×64 & 308 Win. Opremljen je Winchester mehaničkim sistemom na plin, ova poluautomatska puška je izrazito pouzdana i impresivno precizna.
Bez obzira na igru ​​u kojoj želite učestvovati, SXR s pravim kalibrom će odgovoriti  vašim zahtijevima.

Šifra: Y0084
Proizvođač: winchester
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 4+1
Dužina cijevi (mm): 470
150 products«1 od 8»
150 products«1 od 8»
M07
Lovački karabin M07 Match je zasnovan na popularnom Mauzer mehanizmu, koji u kombinaciji sa teškom cevi garantuje ekstremno visoku preciznost. Osnova ovo lovačkog karabina je model M808. Lovački karabin M07 Match je opremljen kundakom promenljive geometrije (promenljiva dužina i visina), koja omogućava svakom strelcu da prilagodi karabin svojim ergonomskim zahtevima. Sanduk oružja je poligonalnog oblika i ima Pikatini šinu (oba dela su napravljena iz jednog komada čelika). Podesive, skidajuće nožice, vezuju se za osovinicu, smeštenu na prednjoj strani kundaka.
Šifra: Y0120
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 650
Ukupna dužina (mm): 1192
Masa (kg): 5, 2
M70 8x57JS
Lovački karabin sa originalnim Mauzer sistemom bravljenja. Cev je izrađena od hrom-vanadijum čelika, metodom hladnog kovanja, što  garantuje visoku preciznost, postojanu tačnost i dugotrajnost. Kundak lovačkog karabina M70 se izrađuje od kvalitetnog biranog orahovog drveta.  Oblici kundaka za koje korisnik može da se opredeli su:  Svinjska leđa i Monte Carlo.  Potkov kundaka se izrađuje od gume, a zaštitnik vrata kundaka se izrađuje od orahovog drveta. Lovački karabin M70 je bezbedno oružje kod koga se kočnicom polužnog tipa vrši blokiranje sistema za okidanje. Metalne pređice obezbeđuju sigurno kačenje remnika. Korisnik se pri nabavci lovačkog karabina može opredeliti za jedan od tipova mehanizma za okidanje: Sa jednom obaračom Sa jednom obaračom DAT  (mogućnost predokidanja potiskivanjem obarače unapred, nakon čega je sila okidanja mala) Sa dve obarače (mogućnost predokidanja jednom obaračom, nakon čega je sila okidanja na drugoj obarači mala) Na sanduku karabina izrađena su 4 navoja, u koje su uvijeni zaštitni zavrtnjevi. Navoji su namenjeni za vezu postolja optičkih sprava koja se opciono ugrađuju. Lovački karabin je opremljen mehaničkim nišanima: zadnji-otvorenog tipa; prednji-mušica sa zaštitnikom. Standardna površinska zaštita metalnih delova ostvaruje se bruniranjem, dok se drveni delovi nauljuju i politiraju.
Šifra: Y0001
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 8x57JS
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
Ukupna dužina (mm): 1140
Masa (kg): 3, 6
M70 30-06
Lovački karabin sa originalnim Mauzer sistemom bravljenja. Cev je izrađena od hrom-vanadijum čelika, metodom hladnog kovanja, što  garantuje visoku preciznost, postojanu tačnost i dugotrajnost. Kundak lovačkog karabina M70 se izrađuje od kvalitetnog biranog orahovog drveta.  Oblici kundaka za koje korisnik može da se opredeli su:  Svinjska leđa i Monte Carlo.  Potkov kundaka se izrađuje od gume, a zaštitnik vrata kundaka se izrađuje od orahovog drveta. Lovački karabin M70 je bezbedno oružje kod koga se kočnicom polužnog tipa vrši blokiranje sistema za okidanje. Metalne pređice obezbeđuju sigurno kačenje remnika. Korisnik se pri nabavci lovačkog karabina može opredeliti za jedan od tipova mehanizma za okidanje: Sa jednom obaračom Sa jednom obaračom DAT  (mogućnost predokidanja potiskivanjem obarače unapred, nakon čega je sila okidanja mala) Sa dve obarače (mogućnost predokidanja jednom obaračom, nakon čega je sila okidanja na drugoj obarači mala) Na sanduku karabina izrađena su 4 navoja, u koje su uvijeni zaštitni zavrtnjevi. Navoji su namenjeni za vezu postolja optičkih sprava koja se opciono ugrađuju. Lovački karabin je opremljen mehaničkim nišanima: zadnji-otvorenog tipa; prednji-mušica sa zaštitnikom. Standardna površinska zaštita metalnih delova ostvaruje se bruniranjem, dok se drveni delovi nauljuju i poliraju.
Šifra: Y0002
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
Ukupna dužina (mm): 1140
Masa (kg): 3, 6
M70 7x64
Lovački karabin sa originalnim Mauzer sistemom bravljenja. Cev je izrađena od hrom-vanadijum čelika, metodom hladnog kovanja, što  garantuje visoku preciznost, postojanu tačnost i dugotrajnost. Kundak lovačkog karabina M70 se izrađuje od kvalitetnog biranog orahovog drveta.  Oblici kundaka za koje korisnik može da se opredeli su:  Svinjska leđa i Monte Carlo.  Potkov kundaka se izrađuje od gume, a zaštitnik vrata kundaka se izrađuje od orahovog drveta. Lovački karabin M70 je bezbedno oružje kod koga se kočnicom polužnog tipa vrši blokiranje sistema za okidanje. Metalne pređice obezbeđuju sigurno kačenje remnika. Korisnik se pri nabavci lovačkog karabina može opredeliti za jedan od tipova mehanizma za okidanje: Sa jednom obaračom Sa jednom obaračom DAT  (mogućnost predokidanja potiskivanjem obarače unapred, nakon čega je sila okidanja mala) Sa dve obarače (mogućnost predokidanja jednom obaračom, nakon čega je sila okidanja na drugoj obarači mala) Na sanduku karabina izrađena su 4 navoja, u koje su uvijeni zaštitni zavrtnjevi. Navoji su namenjeni za vezu postolja optičkih sprava koja se opciono ugrađuju. Lovački karabin je opremljen mehaničkim nišanima: zadnji-otvorenog tipa; prednji-mušica sa zaštitnikom. Standardna površinska zaštita metalnih delova ostvaruje se bruniranjem, dok se drveni delovi nauljuju i poliraju.
Šifra: Y0003
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7x64
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
Ukupna dužina (mm): 1140
Masa (kg): 3, 6
M70 243W
Lovački karabin sa originalnim Mauzer sistemom bravljenja. Cev je izrađena od hrom-vanadijum čelika, metodom hladnog kovanja, što  garantuje visoku preciznost, postojanu tačnost i dugotrajnost. Kundak lovačkog karabina M70 se izrađuje od kvalitetnog biranog orahovog drveta.  Oblici kundaka za koje korisnik može da se opredeli su:  Svinjska leđa i Monte Carlo.  Potkov kundaka se izrađuje od gume, a zaštitnik vrata kundaka se izrađuje od orahovog drveta. Lovački karabin M70 je bezbedno oružje kod koga se kočnicom polužnog tipa vrši blokiranje sistema za okidanje. Metalne pređice obezbeđuju sigurno kačenje remnika. Korisnik se pri nabavci lovačkog karabina može opredeliti za jedan od tipova mehanizma za okidanje: Sa jednom obaračom Sa jednom obaračom DAT  (mogućnost predokidanja potiskivanjem obarače unapred, nakon čega je sila okidanja mala) Sa dve obarače (mogućnost predokidanja jednom obaračom, nakon čega je sila okidanja na drugoj obarači mala) Na sanduku karabina izrađena su 4 navoja, u koje su uvijeni zaštitni zavrtnjevi. Navoji su namenjeni za vezu postolja optičkih sprava koja se opciono ugrađuju. Lovački karabin je opremljen mehaničkim nišanima: zadnji-otvorenog tipa; prednji-mušica sa zaštitnikom. Standardna površinska zaštita metalnih delova ostvaruje se bruniranjem, dok se drveni delovi nauljuju i poliraju.
Šifra: Y0005
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 243W
Kapacitet: 4+1
Dužina cijevi (mm): 600
Ukupna dužina (mm): 1140
Masa (kg): 3, 6
M85 223R
Lovački karabin M85 je utemeljen na tradicionalnom konceptu sistema bravljenja koji Zastava primenjuje kod modela lovačkih karabina repetirnog tipa. Mini MAUSER je opšte prihvaćen naziv za lovačke karabine koji koriste municiju manje energije, a zadržali su fundamentalne principe funkcionisanja vojničke puške iz 1898. Zastava je pionir u formiranju ovog koncepta a novim odgovorima na estetsko-ergonomske zahteve korisnika konstantno diktira tempo u razvojno-tržišnoj utakmici. Cev karabina se izrađuje od hrom-vanadijum čelika, metodom hladnog kovanja. U višedeceniskoj eksploataciji  oružje je zadržalo primat u postojanoj tačnosti i trajnost cevi, tako da je metod  izrade cevi opravdan iako zahteva robusnu specijalnu opremu uz dugo vreme izrade. Kundak lovačkog karabina se izrađuje od kvalitetnog biranog orahovog drveta.  Oblici kundaka za koje korisnik može da se opredeli su:  Pig back i Monte Carlo.  Potkov kundaka se izrađuje od gume, a zaštitnik vrata kundaka se izrađuje od orahovog drveta. Lovački karabin LK M85  je bezbedno oružje kod koga se kočnicom polužnog tipa vrši blokiranje sistema za okidanje. Metalne pređice obezbeđuju sigurno kačenje remnika. Tipovi mehanizma za okidanje koji se ugrađuju: sa jednom obaračom sa jednom obaračom DAT Na sanduku karabina izrađeni su navoji za vezu postolja optičkih sprava (koja se opciono ugrađuju). Lovački karabin je opremljen mehaničkim nišanima. Lovački karabin M85 u kalibru .22HORNET  odlikuje hranjenje iz odvojivog magacina. Standardna površinska zaštita metalnih delova ostvaruje se bruniranjem, dok se drveni delovi, nauljuju i poliraju.
Šifra: Y0006
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 223R
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 510
Ukupna dužina (mm): 1010
Masa (kg): 2, 8
M70 30-06 Battue
Lovački karabin M70 Battue je varijanta modela M70 Standard kod koga je ugrađen ekspres nišan – nišan za brzo navođenje oružja na cilj. Sve ostale karakteristike i opcije (tipovi kundaka, tipovi mehanizama), izuzev tipa mehaničkog nišana, identične su karakteristikama i opcijama Lovačkog karabina M70 Standard.
Šifra: Y0009
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
Ukupna dužina (mm): 1140
Masa (kg): 3, 6
M70 7RM
Lovački karabin sa originalnim Mauzer sistemom bravljenja. Cev je izrađena od hrom-vanadijum čelika, metodom hladnog kovanja, što  garantuje visoku preciznost, postojanu tačnost i dugotrajnost. Kundak lovačkog karabina M70 se izrađuje od kvalitetnog biranog orahovog drveta.  Oblici kundaka za koje korisnik može da se opredeli su:  Svinjska leđa i Monte Carlo.  Potkov kundaka se izrađuje od gume, a zaštitnik vrata kundaka se izrađuje od orahovog drveta. Lovački karabin M70 je bezbedno oružje kod koga se kočnicom polužnog tipa vrši blokiranje sistema za okidanje. Metalne pređice obezbeđuju sigurno kačenje remnika. Korisnik se pri nabavci lovačkog karabina može opredeliti za jedan od tipova mehanizma za okidanje: Sa jednom obaračom Sa jednom obaračom DAT  (mogućnost predokidanja potiskivanjem obarače unapred, nakon čega je sila okidanja mala) Sa dve obarače (mogućnost predokidanja jednom obaračom, nakon čega je sila okidanja na drugoj obarači mala) Na sanduku karabina izrađena su 4 navoja, u koje su uvijeni zaštitni zavrtnjevi. Navoji su namenjeni za vezu postolja optičkih sprava koja se opciono ugrađuju. Lovački karabin je opremljen mehaničkim nišanima: zadnji-otvorenog tipa; prednji-mušica sa zaštitnikom. Standardna površinska zaštita metalnih delova ostvaruje se bruniranjem, dok se drveni delovi nauljuju i poliraju.
Šifra: Y0017
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7RM
Kapacitet: 3+1
Dužina cijevi (mm): 600
Ukupna dužina (mm): 1140
Masa (kg): 3, 6
M70 308W
Lovački karabin sa originalnim Mauzer sistemom bravljenja. Cev je izrađena od hrom-vanadijum čelika, metodom hladnog kovanja, što  garantuje visoku preciznost, postojanu tačnost i dugotrajnost. Kundak lovačkog karabina M70 se izrađuje od kvalitetnog biranog orahovog drveta.  Oblici kundaka za koje korisnik može da se opredeli su:  Svinjska leđa i Monte Carlo.  Potkov kundaka se izrađuje od gume, a zaštitnik vrata kundaka se izrađuje od orahovog drveta. Lovački karabin M70 je bezbedno oružje kod koga se kočnicom polužnog tipa vrši blokiranje sistema za okidanje. Metalne pređice obezbeđuju sigurno kačenje remnika. Korisnik se pri nabavci lovačkog karabina može opredeliti za jedan od tipova mehanizma za okidanje: Sa jednom obaračom Sa jednom obaračom DAT  (mogućnost predokidanja potiskivanjem obarače unapred, nakon čega je sila okidanja mala) Sa dve obarače (mogućnost predokidanja jednom obaračom, nakon čega je sila okidanja na drugoj obarači mala) Na sanduku karabina izrađena su 4 navoja, u koje su uvijeni zaštitni zavrtnjevi. Navoji su namenjeni za vezu postolja optičkih sprava koja se opciono ugrađuju. Lovački karabin je opremljen mehaničkim nišanima: zadnji-otvorenog tipa; prednji-mušica sa zaštitnikom. Standardna površinska zaštita metalnih delova ostvaruje se bruniranjem, dok se drveni delovi nauljuju i poliraju.
Šifra: Y0044
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 3+1
Dužina cijevi (mm): 600
Ukupna dužina (mm): 1140
Masa (kg): 3, 6
M70 PS 308W Polymer
Lovački karabin sa originalnim Mauzer sistemom bravljenja. Cev je izrađena od hrom-vanadijum čelika, metodom hladnog kovanja, što  garantuje visoku preciznost, postojanu tačnost i dugotrajnost. Kundak lovačkog karabina M70 se izrađuje od kvalitetnog biranog orahovog drveta.  Oblici kundaka za koje korisnik može da se opredeli su:  Svinjska leđa i Monte Carlo.  Potkov kundaka se izrađuje od gume, a zaštitnik vrata kundaka se izrađuje od orahovog drveta. Lovački karabin M70 je bezbedno oružje kod koga se kočnicom polužnog tipa vrši blokiranje sistema za okidanje. Metalne pređice obezbeđuju sigurno kačenje remnika. Korisnik se pri nabavci lovačkog karabina može opredeliti za jedan od tipova mehanizma za okidanje: Sa jednom obaračom Sa jednom obaračom DAT  (mogućnost predokidanja potiskivanjem obarače unapred, nakon čega je sila okidanja mala) Sa dve obarače (mogućnost predokidanja jednom obaračom, nakon čega je sila okidanja na drugoj obarači mala) Na sanduku karabina izrađena su 4 navoja, u koje su uvijeni zaštitni zavrtnjevi. Navoji su namenjeni za vezu postolja optičkih sprava koja se opciono ugrađuju. Lovački karabin je opremljen mehaničkim nišanima: zadnji-otvorenog tipa; prednji-mušica sa zaštitnikom. Standardna površinska zaštita metalnih delova ostvaruje se bruniranjem, dok se drveni delovi nauljuju i poliraju.
Šifra: Y0044P
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 4+1
Dužina cijevi (mm): 600
Ukupna dužina (mm): 1140
Masa (kg): 3, 6
M70 8x57JS Polymer no sights
Lovački karabin M70PSS prestavlja sklop: ocevljenog mehanizma modela Lovačkog karabina  M70 Standard, izrađenog od nerđajućeg čelika i modernog kundaka, izrađenog od kvalitetnog polimera Nerđajući čelik i polimer protkan staklenim vlaknima garantuju ovom oružju dugu trajnost, visoku preciznost i veliku tačnost. Odrzavanje ovog oružja je ekstremno jednostavno i tom performansaom nameće se korisnicima koji puno vremena posvećuju lovu ili sportu.
Šifra: Y0001PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 8x57JS
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
Ukupna dužina (mm): 1140
Masa (kg): 3, 6
M70 30-06 Polymer no sights
Lovački karabin M70PSS prestavlja sklop: ocevljenog mehanizma modela Lovačkog karabina  M70 Standard, izrađenog od nerđajućeg čelika i modernog kundaka, izrađenog od kvalitetnog polimera Nerđajući čelik i polimer protkan staklenim vlaknima garantuju ovom oružju dugu trajnost, visoku preciznost i veliku tačnost. Odrzavanje ovog oružja je ekstremno jednostavno i tom performansaom nameće se korisnicima koji puno vremena posvećuju lovu ili sportu.
Šifra: Y0002PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
Ukupna dužina (mm): 1140
Masa (kg): 3, 6
M70 7x64 Polymer no sights
Lovački karabin M70PSS prestavlja sklop: ocevljenog mehanizma modela Lovačkog karabina  M70 Standard, izrađenog od nerđajućeg čelika i modernog kundaka, izrađenog od kvalitetnog polimera Nerđajući čelik i polimer protkan staklenim vlaknima garantuju ovom oružju dugu trajnost, visoku preciznost i veliku tačnost. Odrzavanje ovog oružja je ekstremno jednostavno i tom performansaom nameće se korisnicima koji puno vremena posvećuju lovu ili sportu.
Šifra: Y0003PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7x64
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
Ukupna dužina (mm): 1140
Masa (kg): 3, 6
M70 308W Polymer no sights
Lovački karabin M70PSS prestavlja sklop: ocevljenog mehanizma modela Lovačkog karabina  M70 Standard, izrađenog od nerđajućeg čelika i modernog kundaka, izrađenog od kvalitetnog polimera Nerđajući čelik i polimer protkan staklenim vlaknima garantuju ovom oružju dugu trajnost, visoku preciznost i veliku tačnost. Odrzavanje ovog oružja je ekstremno jednostavno i tom performansaom nameće se korisnicima koji puno vremena posvećuju lovu ili sportu.
Šifra: Y0044PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 4+1
Dužina cijevi (mm): 600
Ukupna dužina (mm): 1140
Masa (kg): 3, 6
M70 8x57 polymer
Lovački karabin M70PS prestavlja sklop: ocevljenog mehanizma modela Lovačkog karabina  M70  Standard i modernog kundaka izrađenog oo kvalitetnog polimera Odrzavanje ovog oruža je lako i jdenostavno. Njegov sportski izgled popularan je kod mlađe populacije.
Šifra: X0001PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 8x57JS
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
Ukupna dužina (mm): 1140
Masa (kg): 3, 6
M70 30-06 Polymer
Lovački karabin M70PS prestavlja sklop: ocevljenog mehanizma modela Lovačkog karabina  M70  Standard i modernog kundaka izrađenog oo kvalitetnog polimera Odrzavanje ovog oruža je lako i jdenostavno. Njegov sportski izgled popularan je kod mlađe populacije.
Šifra: Y0002P
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
Ukupna dužina (mm): 1140
Masa (kg): 3, 6
M70 7x64 Polymer
Lovački karabin M70PS prestavlja sklop: ocevljenog mehanizma modela Lovačkog karabina  M70  Standard i modernog kundaka izrađenog oo kvalitetnog polimera Odrzavanje ovog oruža je lako i jdenostavno. Njegov sportski izgled popularan je kod mlađe populacije.
Šifra: Y0003P
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7x64
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
Ukupna dužina (mm): 1140
Masa (kg): 3, 6
PAP 7,62x39 Polymer
Veliki broj ispaljenih metaka u kratkom vremenskom intervalu, a bez prekidanja u nišamnjenju, je  osnovna prednost poluautomatskog karabina. Kalašnjikov sistem, najpopularniji princip funkcionisanja poluautomatskog i automatskog oružja, primenjen je kod Zastavinog  poluautomatskog lovačkog karabina PAP. Poluautomatski lovački karabin PAP odlikuje funkcionalnost u svim terenskim i klimatskim uslovima. PAP ima pouzdan i bezbedan tip mehanizma za okidanje. PAP ima polimerski kundak, sa dobrim ergonomskim rešenjima i odlično je izbalansiran, što rezultira malim trzajem, malom masom i vrlo velikom kompaktnošću. Hladno kovanje je tehnologija izrade cevi. Jedinačna poluautomatska paljba je načini na koji se može dejstvovati iz ovog oružja. Bezbednosni automatski sistem  poluautomatskog lovačkog karabina onemogućava opaljenje pre nego što je došlo do zabravljenja. Punjenje  PAP vrši se iz odvojivog, jednorednog, polimerskog magacina (okvira). Prednji i zadnji mehanički nišani: zadnji – preklapajući podesivi; prednji – mušica-podesiva. PAP ima ugrađeno postolje optičkog nišana, a komplet može da sadrži nosač optičkog nišana i optički nišan. Poluautomatski lovački karabin PAP je nastao modifikacijom Automatske puške M70. Činjenica da je bazno oružje proizvedeno u nekoliko stotina hiljada jedinica, da je oficijalno oružje mnogih armija sveta, dovoljno govori o prednostima i oravdanosti nabavle sportsko lovačke varijante – PAP.
Šifra: Y4054
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7, 62x39
Kapacitet: 10
Dužina cijevi (mm): 415
Ukupna dužina (mm): 940
Masa (kg): 3, 6
M2010 308W Polymer
Poluautomatski lovački karabin M2010 je nastao modifikacijom vojnih pušaka. Činjenica da je bazno oružje proizvedeno u nekoliko stotina hiljada jedinica, da je oficijalno oružje mnogih armija sveta, dovoljno govori o prednostima i oravdanosti nabavke sportsko lovačke varijante. Kalašnjikov sistem, najpopularniji princip funkcionisanja poluautomatskog i automatskog oružja, primenjen je kod Zastavinog  poluautomatskog lovačkog karabina M2010. Poluautomatski lovački karabin M2010 odlikuje funkcionalnost u svim terenskim i klimatskim uslovima. Poluautomatski lovački karabin M2010 ima pouzdan i bezbedan tip mehanizma za okidanje. Poluautomatski lovački karabin M2010 ima polimerski kundak, sa dobrim ergonomskim rešenjima i odlično je izbalansiran, što rezultira malim trzajem, malom masom i vrlo velikom kompaktnošću. Hladno kovanje je tehnologija izrade cevi. Jedinačna poluautomatska paljba je način na koji se može dejstvovati iz ovog oružja. Bezbednosni automatski sistem  poluautomatskog lovačkog karabina onemogućava opaljenje pre nego što je došlo do zabravljenja. Punjenje  M2010 vrši se iz odvojivog, polimerskog magacina (okvira). Prednji i zadnji mehanički nišani: zadnji – preklapajući podesivi; prednji – mušica-podesiva. Poluautomatski lovački karabin M2010 ima ugrađeno postolje optičkog nišana, a komplet može da sadrži nosač optičkog nišana i optički nišan.
Šifra: Y0121
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 10
Dužina cijevi (mm): 500
Ukupna dužina (mm): 1030
Masa (kg): 3, 9
SXR VULCAN 30-06
Revolucija u svijetu lova. SXR Vulkan napravljen je u pet poznatih kalibara: 270 WSM, 30-06 Sprg, 300 Win. Mag., 7×64 & 308 Win. Opremljen je Winchester mehaničkim sistemom na plin, ova poluautomatska puška je izrazito pouzdana i impresivno precizna. Bez obzira na igru ​​u kojoj želite učestvovati, SXR s pravim kalibrom će odgovoriti  vašim zahtijevima.
Šifra: Y0084
Proizvođač: winchester
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 4+1
Dužina cijevi (mm): 470
Masa (kg): 3, 1
150 products«1 od 8»